Att bli och vara medlem i SLF

Medlemskap kan förvärvas av fysisk person som utövar verksamhet inom föreningens verksamhetsområde enligt och som vill verka för föreningens mål.

Person som studerar ämnen med anknytning till föreningens verksamhetsområde får vara studerandemedlem.

Företag med verksamhet inom föreningens verksamhetsområde  kan vara stödjande medlem.

Årsavgift

Årsavgiften för medlemskap i SLF är 300 kr.

Forskarstuderande vid högskolor och universitet får vara medlemmar utan avgift.

 

Ansökan

Din ansökan, som du skickar du till SLF: s sekreterare, skall innehålla följande uppgifter:

Ditt namn: Efternamn och förnamn

Organisation där du arbetar samt uppgift om det är din arbetsgivare som betalar avgiften.

Adresser till dig personligen samt till den organisation där du arbetar.

e-postadress

Telefonnummer där du lättast kan nås

 

Min ansökan om medlemskap

E-post

 

Telefonnummer

 

Personnummer

 

Meddelande till oss (valfritt)

 

Skicka ansökan