Nedanstående tätorter har realtidsmätningar av luftkvaliteten, som presenteras på respektive kommuns hemsida.

Stockholm

Göteborg

Sundsvall

Malmö

Norrköping

Umeå

Luleå
Karlstad
Karlskrona

Linköping
Uppsala

 

Allt efter det att andra kommuners data blir tillgängliga infogas nya länkar.