Vårseminariet 2015.


Vårseminariet 2013 Black Carbon
Höstseminariet 2012 Nya rön om dieselavgaser från fordon

Vårseminariet 2012 Föroreningar i tätortsluft

Höstseminariet 2011 Fokus partiklar

Vårseminariet 2011  Den nya Lufthandboken och åtgärdsprogram

Höstseminariet 2010 Partiklar i utomhusluft

Vårseminariet 2010 Vad påverkar luften i tätorter och vad har man gjort för att förbättra kvaliteten?

Höstseminariet 2009 Hälsoeffekter från dagens drivmedel

Vårseminariet 2009

Miljökvalitetsnormer –vad har hänt sedan Luftvårdsföreningens

seminarium hösten 2006

Höstseminariet 2008 Fordon, nya bränslen och betydelsen för luftkvaliteten

Vårseminariet 2008 Rimliga krav på spridningsmodellering av luft-föroreningar vid miljöprövningar

Höstseminariet 2007 Goda exempel på samarbete inom samordnad luftkvalitetskontroll

Vårseminariet 2007 Luftvårdsarbetet i Sverige och i EU Nya kunskaper och nya krav

Höstseminariet 2006

Vårseminariet 2006  Miljökvalitetsnormer - krav, tillämpningar och uppföljning

Höstseminariet 2005

Vårseminariet 2005 Vedeldning - ett hett ämne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstseminariet 2013

Vårseminariet 2014

Höstseminariet 2014

 

En liten rubrik.