Seminarium och årsmöte den 19 april 2018 i Stockholm
Ny lagstiftning på ingång - hur påverkar förändringen i miljöbalken luftvårdsarbetet och planeringen i staden.
Vad betyder det nya regelverket om miljöbedömningar för kommunernas planeringsarbete.
Program mm hittar du i pdf-filen nedan

 

LUFTKVALITETSDATA

Under rubriken Luftkvalitets-mätningar hittar du länkar till några svenska tätorter som lägger ut realtidsdata på sina hemsidor.