Arkiv

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet

2022

Mehjar Azzouz, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet och Keck School of Medicine, University of Southern California. Läs motivering.
Do social and environmental disparities affect the risk of mortality from airpollution and heat in California?

Emelie Johansson, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola. Läs motivering.
Correlation between pollution levels and city design

2021

Frida Nilsson, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet. Läs motivering.
Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet: Mätningar och modelleringar av NOx

2020

Johanna Rieck Jildén, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Läs motivering.
Air quality around construction sites: Particulate matter emissions – A study of the Haga construction site and the use of low-cost sensors