Arkiv

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet

2021

Frida Nilsson, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet. Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet: Mätningar och modelleringar av NOx

2020

Johanna Rieck Jildén, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Air quality around construction sites: Particulate matter emissions – A study of the Haga construction site and the use of low-cost sensors