Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2020 tilldelas:

Johanna Rieck Jildén, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

SLF´s motivering:
”Johanna Rieck Jildén har redovisat ett välstrukturerat och välskrivet examensarbete med en tydlig frågeställning inom luftvårdsområdet. Att komplettera dyrare mätinstrument med enklare och billigare mätningar är en aktuell fråga idag som har potential att förenkla undersökningar av luftkvaliteten inom en rad olika områden. Mätningar av byggarbetsplatsers påverkan på luftkvaliteten i dess närområde är en sådan tillämpning, där Johannas arbete är ett värdefullt bidrag till att bättre förstå inverkan av olika faktorer såsom t ex mätteknik, mätstrategier, partikelkällor, väder och vind. Även om uppdraget visade sig vara mer utmanande än förväntat kommer erfarenheterna och slutsatserna bidra till det fortsatta arbetet med att utveckla kompletterande metoder för utvärdering av effekter på luftkvaliteten.”

Arbetet går att hitta via Göteborgs universitets studentportal:
Air quality around construction sites: Particulate matter emissions – A study of the Haga construction site and the use of low-cost sensors

Handledare: Ågot K. Watne, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad; Erik Thomson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet