Integritetspolicy för Svenska Luftvårdsföreningen, SLF

Denna integritetspolicy informerar om behandlingen av personuppgifter som sker på SLF:s hemsida (www.luftvard.se) liksom de principer som styr när SLF behandlar personuppgifter vid exempelvis anmälan till seminarier, i medlemsregister och vid utskick per e-post.

De personuppgifter SLF insamlar är de som anges vid registrering för medlemskap och vid anmälan till SLF:s seminarier; dvs. e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger ditt samtycke till behandlingen när du lämnar dina uppgifter till oss.

• Vi kan komma att publicera fotografier på hemsidan från evenemang vi arrangerat. Innan publicering gör vi en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. Om vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet.

• SLF är mån om din integritet och det är därför viktigt för SLF att all behandling sker på ett korrekt sätt, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling.

• Om du vill veta vilka personuppgifter om dig SLF behandlar, har du rätt att begära tillgång till dessa. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta uppgifter. Om du anser att SLF:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen.

• Om du har synpunkter på behandlingen eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta styrelsens ordförande med kontaktuppgifter som anges på hemsidan www.luftvard.se

• Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Datainspektionen når du via www.datainspektionen.se

•De personuppgifter SLF samlar in i samband med seminarier eller andra evenemang behövs för att administrera evenemanget ifråga och i förekommande fall för att skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför personuppgifter även efter avslutat evenemang.

• Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetskaraktär och seminarier vill vi fortsätta med så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet för oss att ta reda på om så inte är fallet är att du avregistrerar dig från framtida utskick.

• SLF kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer du att få ett meddelande om detta från SLF, och få möjlighet att acceptera de nya villkoren.