Styrelse och valberedning

Styrelsen för Svenska Luftvårdsföreningen utgörs av:

Ordförande
Marie Haeger-Eugensson, Cowi AB
E-post: mrhr(a)cowi.se
Telefon: 010-8501480

Vice ordförande
Christoffer Boman, Umeå universitet
E-post: christoffer.boman(a)umu.se
Telefon: 072-2010054

Kassör
Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Sekreterare
Tula Ekengren, Västra Götalandsregionen
E-post: tula.ekengren(a)vgregion.se
Telefon: 070-0822615

Webmaster
Ioannis Sadiktsis, Stockholms universitet
Epost: ioannis.sadiktsis(a)mmk.su.se
Telefon: 08-162440

Övriga styrelsemedlemmar
Lennart Frisch, Agenda Enviro AB
E-post: lennart.frisch(a)agendaenviro.se
Telefon: 070-6724240

Anna Henstedt, Bil Sweden
E-post: anna.henstedt(a)bilsweden.se
Telefon: 08-7004118

Mikael Ramström, ACOEM AB
E-post: mikael.ramstrom(a)acoem.se
Telefon: 031-706 28 50, 070-894 66 24

Ebba Tamm, Drivfkraft Sverige
E-post: ebba.tamm(a)drivkraftsverige.se
Telefon: 08-6670948

Maria Ullerstam, Naturvårdsverket
E-post: maria.ullerstam(a)naturvardsverket.se

Valberedning
Roger Westerholm, Stockholms universitet
Epost: roger.westerholm(a)mmk.su.se

Revisor
Linda Kaneryd, Energimyndigheten
E-post: linda.kaneryd(a)energimyndigheten.se

Kontakt och medlemsansvarig
För ansökan om medlemskap i SLF, kontakta ordförande Marie Haeger-Eugensson.
E-post: mrhr(a)cowi.se