Styrelse och valberedning

Styrelsen för Svenska Luftvårdsföreningen utgörs av:

Ordförande

Marie Haeger-Eugensson, Cowi AB
E-post: mrhr(a)cowi.se
Telefon: 010-8501480

Sekreterare

Tula Ekengren, Västra Götalandsregionen
E-post: tula.ekengren(a)vgregion.se
Telefon: 070-0822615

Övriga styrelsemedlemmar

Christoffer Boman, Umeå universitet
E-post christoffer.boman(a)umu.se
Telefon 072-2010054

Lennart Frisch, Agenda Enviro AB
E-post: lennart.frisch(a)agendaenviro.se
Telefon: 070-6724240

Anna Henstedt, Bil Sweden
E-post: anna.henstedt(a)bilsweden.se
Telefon: 08-7004118

Gunnar Hovsenius, Hovsenius Konsult AB (ekonomi SLF)
E-post: gunnar.hovsenius(a)telia.com
Telefon: 070-2679134, 08-59082583, 0240-650898

Mikael Ramström, ACOEM AB
E-post: mikael.ramstrom(a)acoem.se
Telefon: 031-706 28 50, 070-894 66 24

Ioannis Sadiktsis, Stockholms universitet
Epost: ioannis.sadiktsis(a)mmk.su.se
Telefon: 08-162440

Ebba Tamm, SPBI
E-post: ebba.tamm(a)spbi.se
Telefon: 08-6670948

Maria Ullerstam, Naturvårdsverket
E-post: maria.ullerstam(a)naturvardsverket.se

Valberedning:

Marianne Pettersson, Energimyndigheten
Epost: marianne.pettersson(a)energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 24 32

Kontakt och medlemsansvarig

För ansökan om medlemskap i SLF, kontakta Gunnar Hovsenius!
E-post: gunnar.hovsenius(a)telia.com

För övriga ärenden, kontakta ordföranden Marie Haeger-Eugensson.
E-post: mrhr(a)cowi.se