Styrelse och valberedning

Styrelsen för Svenska Luftvårdsföreningen utgörs av:

Ordförande
Marie Haeger-Eugensson, Cowi AB

Vice ordförande
Christoffer Boman, Umeå universitet

Kassör
Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Sekreterare
Maria Ullerstam, Naturvårdsverket

Webmaster
Ioannis Sadiktsis, Stockholms universitet

Övriga styrelsemedlemmar
Lennart Frisch, Agenda Enviro AB
Mikael Ramström, ACOEM AB
Åsa Håkansson, Drivfkraft Sverige
Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet

Valberedning
Helena Sabelström, Naturvårdsverket
Jesper Lindgren, Trafikverket

Revisor
Linda Kaneryd, Energimyndigheten

Kontakt och medlemsansvarig
För ansökan om medlemskap i SLF, kontakta: info(a)luftvard.se