Om Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen, SLF, är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Svenska Luftvårdsföreningen erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor.

SLF är inte en remissinstans eller politisk intresseorganisation och svarar inte heller på enskilda frågor.

Svenska Luftvårdsföreningen utgör en plattform för luftvårdsfrågor i främst den yttre miljön. Detta inkluderar allt från tekniska lösningar och emissioner till luftkvalitet och konsekvenser i form av påverkan på den yttre miljön och på hälsan. I föreningens verksamhetsområden ingår också kännedom och kunskap dels om olika styrmedel inom luftvårdsområdet, och dels om åtgärder som syftar till minskad klimatpåverkan. Föreningen anordnar årligen två öppna seminarier, ett på våren och ett på hösten, där olika aktuella frågor kopplat till luftvårdsarbete och luftvårdsforskning presenteras och diskuteras, med deltagare från många olika samhällssektorer.