Arkiv

Information från tidigare seminarier

 

2018

Höstseminariet 2018

Elbilsutvecklingen, nya regelverk och luftkvalitet

Anna Henstedt (Bil Sweden) – Hur snabbt ställer fordonsflottan om?

Daniel Molin (Miljødirektoratet) – Från Think till Tesla

Ebba Tamm (SPBI) – Reduktionsplikt och förnybarhetsdirektiv för drivmedelsleverantörerna

Jonas Eliasson (Stockholms stad) – Miljözoner för lätta fordon i Stockholm

Maria Ullerstam (Naturvårdsverket) – Behov av åtgärder inom transportsektorn

Martin Tunér (LTH) – Framtidens förbränningsmotorer

Vårseminariet 2018

Fysisk planering och luftkvalitet

Ann Åkerskog (Naturvårdsverket) – Miljöbedömningar

Annika Svensson (VG län) – Länsstyrelsens planer luft

Maria Jonasson (Sundsvall) – Kommunal planering och luftkvalitet

Marie Haeger-Eugensson (GU) och Sven Kindell (SMHI) – Modellering av luftkvalitet

Michelle Benyamine – Luftkvalitet i TRVs planering av åtgärder

Mikael Ramström – Mätning av luftkvalitet

2017

Höstseminariet 2017

Historiskt och framtida luftvårdsarbete

Det prats om dieselförbud.varför då, Ulf Troeng

Elbilar Anna Henstedt

Historiskt luftvårdsarbete Pering Grennfelt IVL

Hur ser hälsoeffekter ut från biodrivmedel Thomas Sandström

Internationella luftfrågor, vad är på gång 2017 Anna Engleryd, Naturvårdsverket

Lärdomar från historiskt luftvårdsarbete i Finland Alec Estlander

Partikelutsläpp från däck Mats Gustafsson

Vårseminariet 2017

”Black Carbon” (BC)

 

2016

Höstseminariet 2016

Trafik och emissioner

Annika Svensson, Lst V. Götaland, Omprövning av tillståndsprogram

Christer Johansson, Jenny Hurkmans, SLB, Miljözoner

Jens Forssén, CTH, Urban morfologi

Martin Juneholm, TRV, Transporternas prognosticerade framtida emissioner

Per Öhlund, Transportstyrelsen, Kan man lita på emissionslagstiftningen

Rolf Willkrans Volvo_ Euro VI achievements

Ulf Troeng, Naturvårdsverket, En klimat och luftstrategi för Sverige

 

2015

Höstseminariet 2015

Våra mål med luften och möjligheten att nå dem

Ulf Troeng – Strategi för en samlad luftvårdspolitik

Bertil Forsberg Luftföroreningarnas hälsokonsekvenser

Katarina Yaramenka Emissioner_trender_åtgärder

Lennart GustavssonEmissioner från småskalig vedeldning

Urban Wästljung Från världens renaste avgaser till inga avgaser alls

Magnus Lindgren RDE för arbetsmaskiner och andra fordon

Christer Ågren_Synergier-konflikter

Haeger Eugensson och Keane dagens stadsutveckling

Vårseminariet 2015

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för luft

Hanna Björk

LST-Svenska Luftvårdsförbundet

Martin J TRV_Åtgärdsprogram

Measures to control air quiality in Oslo, Norway-2

SLF om ÅP 150519 sabelström

Stockholm_2015 Munich

åp_göteborg_150519

 

2014

Höstseminariet 2014

Boman_Partikelemissioner vedeldning SLF Nov 2014.pdf

Drivmedelskvaliten, Luftvårdsföreningen, 2014-11-06 Ebba Tamm.pdf

Emissionslagstiftning 141106 Per Öhlund.pdf

Luftvårdsföreningen 6 nov 14 Stefan Andersson.pdf

Roger Westerholms presentation.ppt

SLF-seminariet 6 nov 2014.pdf

Förtätning och luftförorneingar_Haeger.pdf

 

Vårseminariet 2014

EU:s nya luftpaket

Christer Ågren 20140410.pdf

Erik Fridell 20140410.pdf

Gunnar Hovsenius 20140410.pdf

Maria Ullerstam 20140410.pdf

Martin Juneholm 20140410.pdf

Rune Hallgren 20140410.pdf

Stefan Åström_20140410.pdf

 

2013

Vårseminariet 2013

Black Carbon

 

2012

Höstseminariet 2012

Nya rön om dieselavgaser från fordon

 

Vårseminariet 2012

Föroreningar i tätortsluft

 

2011

Höstseminariet 2011

Fokus partiklar

 

Vårseminariet 2011

Den nya Lufthandboken och åtgärdsprogram

 

2010

Höstseminariet 2010

Partiklar i utomhusluft

 

Vårseminariet 2010

Vad påverkar luften i tätorter och vad har man gjort för att förbättra kvaliteten?

 

2009

Höstseminariet 2009

Hälsoeffekter från dagens drivmedel

 

Vårseminariet 2009

Miljökvalitetsnormer –

vad har hänt sedan Luftvårdsföreningens seminarium hösten 2006

 

2008

Höstseminariet 2008

Fordon, nya bränslen och betydelsen för luftkvaliteten

 

Vårseminariet 2008

Rimliga krav på spridningsmodellering av luft-föroreningar vid miljöprövningar

 

2007

Höstseminariet 2007

Goda exempel på samarbete inom samordnad luftkvalitetskontroll

 

Vårseminariet 2007

Luftvårdsarbetet i Sverige och i EU Nya kunskaper och nya krav