Att bli och vara medlem i SLF!

Medlemskap kan förvärvas av fysisk person som utövar verksamhet inom föreningens verksamhetsområde enligt och som vill verka för föreningens mål.

Person som studerar ämnen med anknytning till föreningens verksamhetsområde får vara studerandemedlem.

Företag med verksamhet inom föreningens verksamhetsområde  kan vara stödjande medlem.

Årsavgift

  • Årsavgiften för medlemskap i SLF är 300 kr.
  • Forskarstuderande vid högskolor och universitet får vara medlemmar utan avgift.

Skicka in ansökan

Du kan använda formuläret på denna sida för att skicka in din ansökan alternativt maila till: info(a)luftvard.se.