Att bli och vara medlem i SLF!

Medlemskap kan förvärvas av fysisk person som utövar verksamhet inom föreningens verksamhetsområde enligt och som vill verka för föreningens mål.

Person som studerar ämnen med anknytning till föreningens verksamhetsområde får vara studerandemedlem. Företag med verksamhet inom föreningens verksamhetsområde kan vara stödjande medlem.

Ett medlemskap i Svenska Luftvårdsföreningen innebär att du/din organisation:

  • Stödjer en nationell obunden icke-kommersiell plattform för luftvårdsfrågor, med ett nätverk av yrkesverksamma och andra medborgare som har ett intresse av luftvårdsfrågor.
  • Stödjer föreningens arbete med att sprida kunskap och information kring luftvårdsarbetet via de seminarier som arrangeras två gånger per år, där olika aktuella frågor kopplat till luftvårdsarbete och luftvårdsforskning presenteras och diskuteras.
  • Stödjer föreningens arbete med att öka medvetenheten kring och intresset för luftvårdsfrågor hos den yngre generationen, inte minst studenter, genom stipendium för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet vid svenska universitet och högskolor.
  • Blir inbjuden att deltaga vid SLFs årsmöten samt äger rösträtt vid dessa.
  • Betalar halva kostnaden vid deltagande på föreningens två årliga seminarier.

Årsavgift

  • Årsavgiften för medlemskap i SLF är 300 kr.
  • Forskarstuderande vid högskolor och universitet får vara medlemmar utan avgift.

Skicka in ansökan

Du kan använda formuläret på denna sida för att skicka in din ansökan om medlemskap.