Information från tidigare seminarium

Seminarium 19 april 2018

 

Den 19 april hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium, med temat ”Luftkvalitet och fysisk planering”. Vi fick höra om frågor som t ex, Vilken betydelse har den fysiska planeringen för en god luftkvalitet? Och hur måste ett kvarter planeras om vi ska kunna upprätthålla en god luftkvalitet för innevånarna? Seminariet hölls i Naturvårdsverkets lokaler och samlade ett 40-tal luftvårdsintresserade deltagare. Under ”Seminarier” finns samtliga presentationer från det senaste och tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.

Seminariet 19 april 2018

Ann Åkerskog (Naturvårdsverket) – Miljöbedömningar

Annika Svensson (VG län) – Länsstyrelsens planer luft

Maria Jonasson (Sundsvall) – Kommunal planering och luftkvalitet

Marie Haeger-Eugensson (GU) och Sven Kindell (SMHI) – Modellering av luftkvalitet

Michelle Benyamine – Luftkvalitet i TRVs planering av åtgärder

Mikael Ramström – Mätning av luftkvalitet