Information från tidigare seminarium

Seminarium 6 maj 2019

 

Den 6:e maj hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium med temat ”industrin klimatomställning”. Denna gång behandlades ämnet omställning i industrin där flera industrisektorer har långtgående planer eller arbetar aktivt med en övergång till en mer klimatanpassad framtid, samt vad detta skulle betyda för luftkvaliteten. Seminariet hölls i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg och samlade ca 3040 luftvårdsintresserade deltagare. I arkivet finns presentationer från tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.