Inbjudan till

kommande seminarium

Vårseminariet 2022

Datum och tid: 9:e juni, 9:00-15:00.
Plats: Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm, Virkesvägen 2

Mycket små partiklar i luften och deras miljöpåverkan – källor, egenskaper, påverkan på hälsa och klimat, samt reglering

Mycket små partiklar, mindre än 100 nanometer I storlek, brukar kallas nanopartiklar eller ultrafina partiklar. De är osynliga för ögat, och har mycket speciella fysikaliska och kemiska egenskaper. Bland annat beter de sig som gaser. Dessa små partiklar bildas t ex vid förbränning, och nanopartiklar används även i många material och tekniska produkter. Flera osäkerheter kring såväl källor, egenskaper som effekter finns dock fortfarande, samtidigt som vi både inom- och utomhus dagligen utsätts för dessa partiklar. Det vi vet är att det finns tydliga kopplingar till såväl negativa hälsoeffekter som klimatpåverkan.

På vårens seminarium kommer vi därför att fokusera på problematiken med mycket små partiklar, dess förekomst, effekter och möjliga regleringar

Vid seminariet kommer även årets stipendiat för bästa examensarbete att presentera sitt arbete.

Välkomna!

Se fullständigt program.

Sista dag för anmälan är 2:a juni 2022.

Se presentationer från tidigare seminarium här.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.