Inbjudan till

kommande seminarium

Vårseminariet 2023

Datum och tid: 25:e april, 10:00-15:30.
Plats: I Platinan-huset på Vikingsgatan 3 i Göteborg, som ligger på 5 minuters promenadavstånd från centralstationen. Ta hissen till våning 9, anmälan sker i reception hos COWI.

Nya skärpta krav på luftkvaliteten kommer att kräva åtgärder

EU avser besluta om ett nytt luftkvalitetsdirektiv, med i många fall betydligt mer ambitiösa målsättningar än hittillsvarande regelverk. De nya kraven behöver införas i svensk lagstiftning genom skarpare miljökvalitetsnormer för luft.

På seminariet kommer vi att belysa vad de kommande högre kraven på luftkvaliteten kan komma att innebära i praktiken för kommuner och andra aktörer samt om tidplanerna för genomförandet. Skärpta nivåer för miljökvalitetsnormerna kan innebära utmaningar för samhällsbyggandet och att fler kommuner behöver ta fram åtgärdsprogram för luftkvalitet. Vi kommer även att presentera resultat från en nationell kartläggning av lokala luftkvalitetshalter kopplade till människors exponering och påverkan på hälsan.

Välkomna!

Fullständigt program hittar du här!

 

Sista dag för anmälan är den 21:a april 2023 (23:59).

Se presentationer från tidigare seminarium här.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.