Inbjudan till

kommande seminarium

Höstseminariet 2023

Datum och tid: 30:e november, 9:00-12:00.
Plats: Digitalt

Luftkvalitet – hur kommunicerar vi bäst ett osynligt problem?

En mängd nya vetenskapliga rapporter visar att luftkvaliteten fortsatt har en tydlig hälsopåverkan, även vid låga koncentrationer. Trots att både utsläpp och halter minskat i Sverige är alltså effekten av luftföroreningar påtagliga. Varför lyfts då inte detta mer?

Små partiklar och gaser är ofta inte synliga, men de finns omkring oss i luften vi andas och sprids i miljön. Att förekomsten av föroreningarna i luften är ett mindre synligt problem än förr, gör det svårare att nå framgång med att sprida kunskap och intresse kring luftkvalitetens betydelse. I förlängningen kan det hämma drivkraften att vidta utsläppsbegränsande åtgärder.

På höstens seminarium kommer vi, utgående från olika aktörers erfarenheter, diskutera hur vi bäst når framgång med att kommunicera luftkvalitetens betydelse till allmänheten och beslutsfattare.

Välkomna!

 

Fullständigt program finns att läsa här.

Sista dag för anmälan är den 28:e november 2023 (23:59).

Se presentationer från tidigare seminarium här.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.