Inbjudan till

kommande seminarium

Seminarium och årsmöte 22 oktober i Stockholm

”Luftföroreningar utomhus – vad medför de för den samlade exponering vi utsätts för?”
Plats: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Datum och tid: 22 oktober, 10:00 – 15:45. SLFs årsmöte  9:00 – 9:45

Mätningar av luftkvalitet genomförs i första hand utomhus. Ett viktigt syfte är att få klarhet i hur det påverkar vår hälsa. Samtidigt eftersträvar samhället en förtätning av våra tätorter, vilket i ökad utsträckning kan förväntas medföra att lägen, som tidigare bedömts olämpliga, övervägs för nybyggnation.

Vi människor befinner oss emellertid inte bara på en plats utomhus – så som mätinstrumenten oftast gör – utan rör oss mellan olika platser och lokaler. Dessutom befinner vi oss inomhus en stor del av tiden, och då såväl på kontoret som i hemmet. Vad betyder det för de slutsatser vi kan dra av utomhusluftmätningarnas resultat för den samlade exponering som vi utsätts för? Och hur ska vi tänka när det gäller förtätningen?

Vårens seminarium på Svenska Luftvårdsföreningen kommer att fokusera på kunskapsläget avseende sambanden mellan förekomsten av luftföreningarna utomhus, och vad det betyder för dels den direkta exponeringen utomhus, dels betydelsen för luftkvaliteten och exponeringen inomhus. Seminariet kommer att behandla grundläggande frågeställningar, hälsoeffekter och aspekter kopplat till samhällsplanering samt hur arbetet med en bättre integrering av utom- och inomhus luftkvalitet kan utvecklas.

Se det preliminära programmet här!

Anmäl dig via formulär senast den 16 oktober.

I avgiften ingår lunch!
Avgiften faktureras deltagarna från Svenska Luftvårdsföreningen efter seminariet.

Läs information från tidigare seminarium här.

  • Anmälningsformulär