Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – hösten 2022

30:e november 2022.

Inverkan på luftkvaliteten i energikrisens spår. Hur kommer vi hålla oss varma i vinter och vilken påverkan kan detta få på den lokala luftkvaliteten? Hur gör vi för att undvika allt för stora konsekvenser, t ex av ökad småskalig vedeldning?

studera

Nominera bästa examensarbetet inom luftvårdsområdet

Nu utlyser vi Svenska Luftvårdsföreningens pris för bästa examensarbete utfört under 2022.