Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

INSTÄLLT: Vårseminarium och årsmöte 14 maj i Stockholm
”Luftföroreningar utomhus – vad medför de för den samlade exponering vi utsätts för?”

På grund av Covid-19 har vi beslutat att ställa in vårens luftvårdsseminarium. Vi planerar istället att hålla seminariet den 22:a oktober med ett liknande innehåll.

Hoppas vi alla kan ses då!

Kort referat

Från senaste seminarium – vår 2018

Den 19 april hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium, med temat ”Luftkvalitet och fysisk planering”. Vi fick höra om frågor som t ex, Vilken betydelse har den fysiska planeringen för en god luftkvalitet? Och hur måste ett kvarter planeras om vi ska kunna upprätthålla en god luftkvalitet för innevånarna? Seminariet hölls i Naturvårdsverkets lokaler och samlade ett 40-tal luftvårdsintresserade deltagare. Under ”Seminarier” finns samtliga presentationer från det senaste och tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.