Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – vår 2021

Digitalt vårseminarium den 14:e april: ”Luftföroreningar utomhus och inomhus – vad finns det för koppling och hur påverkas den samlade exponering vi utsätts för?”

Ett viktigt syfte med mätningar av luftkvalitet är att få klarhet i hur luften påverkar vår hälsa. Vi människor befinner oss emellertid såväl utomhus – så som mätinstrumenten oftast gör – som inomhus, och rör oss också mellan olika platser och lokaler. Vad betyder det för de slutsatser vi kan dra av utomhusluftmätningarnas resultat för den samlade exponering som vi utsätts för?

studera

Bästa examensarbete 2020

Svenska Luftvårdsföreningen har inrättat ett stipendium för ”Bästa Examensarbete inom luftvårdsområdet”, som ett led i vårt arbete att sprida kunskap och intresse för luftvårdsfrågor. Detta är alltså något nytt, och utlysningen nu gäller alltså för exjobb som genomfördes under 2020. Nominering skall göras senast 31 januari 2021.

Från senaste seminarium – hösten 2020

Den 25:e november hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt höstseminarium med temat ”hur coronapandemin påverkat luftkvaliteten”. Seminariet hölls i digitalt via zoom och samlade ca 65 luftvårdsintresserade deltagare. I arkivet finns presentationer från detta och tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.