Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – vår 2021

Digitalt vårseminarium den 14:e april: ”Luftföroreningar utomhus och inomhus – vad finns det för koppling och hur påverkas den samlade exponering vi utsätts för?”

Ett viktigt syfte med mätningar av luftkvalitet är att få klarhet i hur luften påverkar vår hälsa. Vi människor befinner oss emellertid såväl utomhus – så som mätinstrumenten oftast gör – som inomhus, och rör oss också mellan olika platser och lokaler. Vad betyder det för de slutsatser vi kan dra av utomhusluftmätningarnas resultat för den samlade exponering som vi utsätts för?

studera

Bästa examensarbete 2020 utsedd

Svenska Luftvårdsföreningen har nu utsett stipendiat för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet under 2020.

Från senaste seminarium – våren 2021

Den 14:e april hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium med temat ”hur luftföroreningar utomhus påverkar luftkvaliteten inomhus”. Seminariet hölls i digitalt via zoom och samlade nästan 60 luftvårdsintresserade deltagare. I arkivet finns presentationer från detta och tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.