Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – våren 2024

15:e maj 2024.

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Vårens digitala seminarium kommer bli en dag där ni får lära er mer om vilka föroreningar som är farliga samt konsekvenserna för känsliga grupper och samhället i stort.

studera

Svenska Luftvårdsföreningens årliga stipendium

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet utfört under 2023 är utsedd!