Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – höst 2020

Digitalt höstseminarium och årsmöte den 25:e november
”Hur har luftkvaliteten påverkats under pandemin?”

Hur har vårens hastiga förändringar gällande livsstil och hur vi rör oss ute i samhället påverkat luftkvaliteten? Höstens luftkvalitetsseminarium hålls helt digitalt och fokuserar luftkvaliteten under pandemin.

Från senaste seminarium – vår 2019

Den 6:e maj hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium med temat ”industrin klimatomställning”. Denna gång behandlades ämnet omställning i industrin där flera industrisektorer har långtgående planer eller arbetar aktivt med en övergång till en mer klimatanpassad framtid, samt vad detta skulle betyda för luftkvaliteten. Seminariet hölls i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg och samlade ca 3040 luftvårdsintresserade deltagare. I arkivet finns presentationer från tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.