Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – höst 2021

Digitalt höstseminarium den 9:e november: ”Aktuella & framtida luftvårdsfrågor”

Ren luft är viktigare än någonsin – ett seminarium kring aktuella och framtida luftvårdsfrågor! Seminariet kommer bl. a. behandla WHO´s nya riktvärden för luftkvalitet, samt luftföroreningar från deponibränder.

studera

Bästa examensarbete 2020 utsedd

Svenska Luftvårdsföreningen har nu utsett stipendiat för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet under 2020.

Från senaste seminarium – våren 2021

Den 14:e april hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium med temat ”hur luftföroreningar utomhus påverkar luftkvaliteten inomhus”. Seminariet hölls i digitalt via zoom och samlade nästan 60 luftvårdsintresserade deltagare. I arkivet finns presentationer från detta och tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.