Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – hösten 2023

30e november 2023.

Luftkvalitet – hur kommunicerar vi bäst ett osynligt problem?

På höstens seminarium kommer vi att, utgående från olika aktörers erfarenheter, diskutera hur vi bäst når framgång med att kommunicera luftkvalitetens betydelse till allmänheten och beslutsfattare.

studera

Nominera bästa examensarbete inom luftvårdsområdet

Nomineringen för Svenska Luftvårdsföreningens pris för bästa examensarbete utfört under 2023 är nu öppen