Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – våren 2022

9:e juni 2022.

Vårens seminarium är planerad att hållas på plats i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm den 9:e juni 2022 och har temat: Mycket små partiklar i luften och deras miljöpåverkan – källor, egenskaper, påverkan på hälsa och klimat, samt reglering.

studera

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet utsedd

Årets pris för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021 delas ut till Frida Nilsson med titeln ”Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet – Mätningar och modelleringar av NOx.

Svenska luftvårdsföreningens årsmöte 2022.

Vill du som är medlem i SLF delta på SLF’s digitala årmöte den 27:e april (9:00-10:30)? Anmäl dig då senast den 25:e april via formuläret.