Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Kommande seminarium – våren 2023

25:e april 2023.

Nya skärpta krav på luftkvaliteten kommer att kräva åtgärder. 

EU avser besluta om ett nytt luftkvalitetsdirektiv, med i många fall betydligt mer ambitiösa målsättningar än hittills. På seminariet kommer vi att belysa vad det ett nytt direktiv kan innebära i praktiken och bl.a. presentera en ny nationell kartläggning av samspelet mellan lokala luftkvalitetshalter och exponering.

studera

Nominera bästa examensarbetet inom luftvårdsområdet

Nu utlyser vi Svenska Luftvårdsföreningens pris för bästa examensarbete utfört under 2022.