Välkommen till

Svenska Luftvårdsföreningen

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor. Föreningen anordnar två årliga luftvårdsseminarier, ett på våren och ett på hösten, dit alla intresserade är välkomna.

Digitalt höstseminarium och årsmöte 22 oktober
”Hur har luftkvaliteten påverkats under pandemin?”

Hur har vårens hastiga förändringar gällande livsstil och hur vi rör oss ute i samhället påverkat luftkvaliteten? Höstens luftkvalitetsseminarium hålls helt digitalt och fokuserar luftkvaliteten under pandemin.

Kort referat

Från senaste seminarium – vår 2018

Den 19 april hade Svenska Luftvårdsföreningen sitt vårseminarium, med temat ”Luftkvalitet och fysisk planering”. Vi fick höra om frågor som t ex, Vilken betydelse har den fysiska planeringen för en god luftkvalitet? Och hur måste ett kvarter planeras om vi ska kunna upprätthålla en god luftkvalitet för innevånarna? Seminariet hölls i Naturvårdsverkets lokaler och samlade ett 40-tal luftvårdsintresserade deltagare. Under ”Seminarier” finns samtliga presentationer från det senaste och tidigare seminarier tillgängliga för nedladdning.