Hej!

Vi ser för närvarande över vårt medlemsregister i Svenska Luftvårdsföreningen (SLF).

Du har tidigare varit medlem eller uttryckt önskemål om att bli medlem i SLF. För att förenkla våra rutiner samt hålla nere kostnaderna för registerhållning och utskick skulle vi gärna vilja få in kontakt- och fakturauppgifter från dig.

Det går givetvis att närsomhelst ansöka om medlemskap via detta formulär, alternativt vid samband med anmälan till några av våra seminarier.

Samtliga personuppgifter behandlas enligt SLF integritetspolicy.

Vi skulle behöva få in ditt svar senast den 2023-03-17

Ett medlemskap i Svenska Luftvårdsföreningen innebär att du/din organisation:

  • Stödjer en nationell obunden icke-kommersiell plattform för luftvårdsfrågor, med ett nätverk av yrkesverksamma och andra medborgare som har ett intresse av luftvårdsfrågor.
  • Stödjer föreningens arbete med att sprida kunskap och information kring luftvårdsarbetet via de seminarier som arrangeras två gånger per år, där olika aktuella frågor kopplat till luftvårdsarbete och luftvårdsforskning presenteras och diskuteras.
  • Stödjer föreningens arbete med att öka medvetenheten kring och intresset för luftvårdsfrågor hos den yngre generationen, inte minst studenter, genom stipendium för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet vid svenska universitet och högskolor.
  • Blir inbjuden att deltaga vid SLFs årsmöten samt äger rösträtt vid dessa.
  • Betalar halva kostnaden vid deltagande på föreningens två årliga seminarier.

Årsavgiften för medlemskap i SLF är 300 kr. Forskarstuderande vid högskolor och universitet får vara medlemmar utan avgift. Faktura med medlemskapsavgift kommer att skickas till angiven fakturaadress årligen